PZP Allianz asistencne služby cena a zlava

PZP Allianz asistenčné služby, cena a zľava

Územná platnosť a obmedzenia predmetu poistenia Povinné zmluvné poistenie Allianz je poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území nielen Slovenskej republiky, ale tiež aj na území zahraničných krajín, ktoré sú členmi tzv. Kancelárie zelenej karty. Ide predovšetkým o tieto kategórie krajín: členské krajiny Európskej Únie, ktoré akceptujú tzv. zelenú kartu automaticky, takže v tomto prípade nie sú žiadne […]

Continue Reading